Samochód zastępczy z OC sprawcy – na ile przysługuje?

Poszkodowanemu w kolizji drogowej należy się oczywiście odszkodowanie. To jednak nie wszystko, na co może liczyć kierowca. Zarówno szkoda całkowita, jak i częściowa kwalifikuje do złożenia wniosku o samochód zastępczy z OC sprawcy. Na jak długo przysługuje tego typu pojazd? Wszystkiego można dowiedzieć się z poniższego wpisu.

Ważna kwestia: kiedy należy się samochód zastępczy?

Ponieważ polisa OC jest obowiązkowa dla wszystkich posiadaczy pojazdów, to o odszkodowanie może ubiegać się każdy poszkodowany w wypadku. O tym jednak, kiedy należy się samochód zastępczy, decydowały do niedawna niejasne przepisy prawa. W związku z tym ubezpieczyciele często odmawiali udostępnienia auta. Dopiero w 2011 roku Sąd Najwyższy orzekł, że towarzystwa ubezpieczeniowe mają obowiązek sfinansowania wynajmu pojazdu zastępczego. I to niezależnie od tego, czy nastąpiła szkoda częściowa, czy całkowita. Co więcej, o samochód zastępczy z OC sprawcy mogą zawnioskować też osoby, które nie potrzebują auta do celów zarobkowych. Według SN dostęp do środków komunikacji miejskiej nie może być argumentem w kwestii odmowy zrekompensowania wydatków na pojazd zastępczy.

Na ile przysługuje samochód zastępczy z OC sprawcy przy szkodzie częściowej?

Oddanie pojazdu do naprawy może być naprawdę uciążliwe, zwłaszcza jeśli korzysta się z niego codziennie (np. jako dojazd do pracy). Trudno więc dziwić się, że wszystkich interesuje to, na ile przysługuje samochód zastępczy z OC sprawcy. Na szczęście sprawa w tej kwestii jest jasna. Ubezpieczyciel musi zwrócić pieniądze za cały okres najmu, który trwa aż do powrotu pojazdu z warsztatu. Od tej reguły nie ma żadnych wyjątków.
W praktyce poszkodowanemu przysługuje samochód zastępczy na czas naprawy niezależnie od tego, ile on potrwa. Zwłaszcza, że zdarzają się sytuacje przedłużenia terminu naprawy, np. z powodu długiego czasu wysyłki potrzebnych elementów czy zdarzeń losowych w warsztacie. Ponieważ poszkodowany kierowca nie ma na to wpływu, to może dalej korzystać z pojazdu zastępczego.

Samochód zastępczy na czas naprawy przy szkodzie całkowitej

O szkodzie całkowitej mowa wtedy, gdy szacowane koszty naprawy przekraczają 70% wartości samochodu. Wówczas wyremontowanie pojazdu jest po prostu nieopłacalne, a ubezpieczyciel wypłaca pieniądze na zakup nowego. Na ile przysługuje samochód zastępczy z OC sprawcy w takiej sytuacji? Na tyle długo, aż nie zostanie wypłacone odszkodowanie. Dopiero po przelaniu należnych pieniędzy ubezpieczyciel może uznać, że jest zwolniony z obowiązku finansowania wynajętego auta. Niektóre firmy dają jednak dodatkowe kilka dni lub tydzień, aby poszkodowany miał czas na zakup nowego samochodu.

Czy ubezpieczyciel może zażądać zwrotu pojazdu zastępczego przed upływem terminu?

Czasem dochodzi do sytuacji, w której towarzystwo ubezpieczeniowe żąda odstawienia auta do salonu bądź zaprzestaje jego finansowania. Zdarza się to głównie wtedy, gdy naprawy przedłużają się z jakiegoś powodu. Oczywiście winy nie ponosi poszkodowany kierowca, dlatego zaleca się wówczas złożyć reklamację, która pozwoli dalej użytkować samochód zastępczy na czas naprawy. W związku z tym poleca się zbierać wszystkie dokumenty od momentu wynajmu pojazdu aż po zakończenie napraw. Mogą one przydać się podczas składania reklamacji. Jeśli nie zostanie ona uwzględniona, warto zwrócić się do Rzecznika Finansowego. Dzięki swoim kompetencjom powinien być pomocy w kwestii źle rozpatrzonej reklamacji.
Jeśli jednak i to nie poskutkuje przedłużeniem czasu wynajmu, to poszkodowanemu pozostaje dochodzić swoich praw przed sądem.